Pozicija: Rezervni delovi - Webasto
Niste ulogovani | Prijava | Registracija
 

Rezervni delovi - Webasto

Kliknite mišem na naziv grejača radi prikaza slike sa pripadajućim rezervnim delovima!

AT 2000 - AT 2000 ST

AT 2000 GREJAČ (ŠIFRA) AT 2000ST GREJAČ (ŠIFRA)
OPIS OPIS
CEV ZA GORIVO (3.5-9.5) 85594B ELEKTRONIKA 12V benzin 9013148A
CEV ZA GORIVO (4.5-10.5) 484032 ELEKTRONIKA 12V dizel 9013146A
CEV ZA GORIVO (7.5-13.5) 104799 ELEKTRONIKA 24V dizel 9013147A
ELEKTRONIKA 12V 87461A FOTO ĆELIJA – FOTO SENZOR 9005096A
ELEKTRONIKA 24V 87453B GORIONIK – RASPRSKIVAČ benzin 84883A
FILTER GORIVA 487171 GORIONIK – RASPRSKIVAČ dizel 1302799A
FOTO ĆELIJA – FOTO SENZOR 82306A IZMENJIVAČ TOPLOTE benzin 9005090A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ 12V komplet 65787A IZMENJIVAČ TOPLOTE dizel 1302805A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ 24V komplet 65788A MOTOR 12V 1303846A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ benzin 84883A MOTOR 24V 1303848A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ dizel 65786A PREKIDAČ SA REGULACIJOM 82820B
IZMENJIVAČ TOPLOTE–TOPL. KOMORA 67062B PUMPA GORIVA 12V 85106B
MOTOR 12V 84841B PUMPA GORIVA 24V 86116A
MOTOR 24V 70678A SAT ZA PALJENJE 12V 88206A
ODVODNIK GORIVA 35320B SAT ZA PALJENJE 24V 88205A
PREKIDAČ SA REGULACIJOM 82819 SET DIHTUNGA 1303517A
PUMPA GORIVA 12V 86115A SVEĆICA 12V 9005086A
PUMPA GORIVA 24V 86116A SVEĆICA 24V 9005087A
SAT ZA PALJENJE 85340B TEMPERATURNI OSIGURAČ 9005084A
SET DIHTUNGA 82302A TEMPERATURNI SENZOR (EKSTERNI) 9005004B
SVEĆICA 12V 84906A USMERIVAČ PLAMENA 82284A
SVEĆICA 24V 82307A

TEMPERATURNI OSIGURAČ 82305B

TEMPERATURNI SENZOR 88665A

TEMPERATURNI SENZOR (EKSTERNI) 88384A

USMERIVAČ PLAMENA 82284A

AT 3500/5000 - AT 3500ST/5000ST

AT 3500/5000 GREJAČ (ŠIFRA) AT 3500ST/5000ST GREJAČ (ŠIFRA)
OPIS OPIS
ELEKTRONIKA 12V (AT3500) 89839B DEKLA PREDNJA 98650B
ELEKTRONIKA 12V (AT5000) 89836B DEKLA ZADNJA 98651B
ELEKTRONIKA 24V (AT3500) 89838B ELEKTRONIKA 12V (AT3500ST) 9006824A
ELEKTRONIKA 24V (AT5000) 89834B ELEKTRONIKA 12V (AT5000ST) 9006822A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ 12V 67955A ELEKTRONIKA 24V (AT3500ST) 9005913E
GORIONIK – RASPRSKIVAČ 24V 67956A GORIONIK – RASPRSKIVAČ benzin 9004221A
IZMENJIVAČ TOPLOTE 97255A GORIONIK – RASPRSKIVAČ dizel 9004220A
MOTOR 12V (AT3500) 91380A IZMENJIVAČ TOPLOTE 9004216A
MOTOR 12V (AT5000) 91378A MOTOR 12V (AT3500ST) 9004209A
MOTOR 24V (AT3500) 91381A MOTOR 12V (AT5000ST) 9004211A
MOTOR 24V (AT5000) 91379A MOTOR 24V (AT3500ST) 9004210A
PUMPA GORIVA 12V 82553A PUMPA GORIVA 12V 82554A
PUMPA GORIVA 24V 65210A PUMPA GORIVA 24V 90379B
SET DIHTUNGA 91364A SET DIHTUNGA 91364A
SVEĆICA 12V 91370A SVEĆICA 12V 9004214A
SVEĆICA 24V 91371A TEMPERATURNI OSIGURAČ 9004227A
TEMPERATURNI OSIGURAČ (AT3500) 97265A TEMPERATURNI SENZOR eksterni 93205A
TEMPERATURNI OSIGURAČ (AT5000) 88489D USMERIVAČ PLAMENA 9006653A
TEMPERATURNI SENZOR 88510C

USMERIVAČ PLAMENA 97566A

DBW 2020 - DW80/BW80

DBW 2020 GREJAČ (ŠIFRA) DBW 80 GREJAČ (ŠIFRA)
OPIS OPIS
BOBINA – VARNIČAR 12V 388807 ELEKTRONIKA 12V 15704D
BOBINA – VARNIČAR 24V 388815 ELEKTRONIKA 24V 15705D
DIZNA VISOKOG PRITISKA 341304 FOTO ĆELIJA – FOTO SENZOR 21292C
DIZNA VISOKOG PRITISKA 0.65gph 470716 GORIONIK – RASPRSKIVAČ benzin 21294B
DRŽAČ (DIZNI) 412198 GORIONIK – RASPRSKIVAČ dizel 84280A
EL.MAGNETNI VENTIL 12V 322083 IZMENJIVAČ TOPLOTE-TOPL. KOMORA 20799F
EL.MAGNETNI VENTIL 24V 322091 PUMPA GORIVA 12V 19486B
ELEKTRODA 274313 PUMPA GORIVA 24V 30758B
ELEKTRONIKA 12V 287962 RELEJ 12V 15752A
ELEKTRONIKA 24V 30607B RELEJ 24V 248401
FILTER 310344 SVEĆICA 12V 21290C
FOTO ĆELIJA 215171 SVEĆICA 24V 21291C
KUPLUNG – SKLOPKA 397563 TEMPERATURNI OSIGURAČ 14942D
MOTOR 12V 106078 TEMPERATURNI SENZOR 33089A
MOTOR 24V 106082 USMERIVAČ PLAMENA 21296
NOSAČ (DIZNI) 103512 VENTILATOR – ELEKTROMOTOR 12V 21288C
PUMPA GORIVA 72027B VENTILATOR – ELEKTROMOTOR 24V 21289C
SET DIHTUNGA 65514A VODENA PUMPA 12V 82401A
TEMPERATURNI OSIGURAČ 406287 VODENA PUMPA 24V 82402A
TEMPERATURNI OSIGURAČ (BIMETAL) 408719 VODENA PUMPA SA SEMERINGOM 12V 21297A
TEMPERATURNI REGULATOR 354902 VODENA PUMPA SA SEMERINGOM 24V 21298A
VENTIL (KONTR. PRITISKA) 355836

THERMO 90 - HL 90

THERMO 90 GREJAČ (ŠIFRA) HL 90 GREJAČ (ŠIFRA)
OPIS OPIS
ELEKTRONIKA 12V 24375A ELEKTRONIKA 12V 33343A
ELEKTRONIKA 24V 24376C ELEKTRONIKA 24V 33331A
FOTO ĆELIJA – FOTO SENZOR 82407A FOTO ĆELIJA – FOTO SENZOR 35951A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ benzin 84635A IZMENJIVAČ TOPLOTE-TOPL. KOMORA 34845A
GORIONIK – RASPRSKIVAČ dizel ferro. 82413A KUPLUNG – SPOJKA 82531A
IZMENJIVAČ TOPLOTE (U 4829) 37846C MOTOR 12V 35504A
IZMENJIVAČ TOPLOTE (U 4846) 86244B MOTOR 24V 63111A
VENTILATOR-ELEKTROMOTOR 12V 82405A NASTAVAK FOTO ĆELIJE 35952A
VENTILATOR-ELEKTROMOTOR 24V 82406A OTPORNIK 12V 1.8 Ohm 34530A
PUMPA GORIVA 12V 82553A OTPORNIK 24V 0.45 Ohm 34531A
PUMPA GORIVA 24V 47901A PUMPA GORIVA 12V 28174A
RELEJ 12V 15752A PUMPA GORIVA 24V 30758B
RELEJ 24V 248401 SVEĆICA 359 G 169587
SAT ZA PALJENJE 8539B TEMPERATURNI OSIGURAČ 34074A
SVEĆICA 12V 82408A

SVEĆICA 24V 82410A

ŠELNA 21295A

TEMPERATURNI OSIGURAČ 37955C

TEMPERATURNI SENZOR 41244E

USMERIVAČ PLAMENA 82415A

VODENA PUMPA 12V 82418A

VODENA PUMPA 24V 82419A

VODENA PUMPA SA SEMERINGOM 12V 86568A

VODENA PUMPA SA SEMERINGOM 24V 86569A

Internet prezentacija v.3.0 Sadržaj © 2008 Sigmma. Sva prava zadržana.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2024, Prikazao: PowerCMS