Pozicija: Index
Niste ulogovani | Prijava | Registracija

KlimaShop

ovlašćeni servis

Ekskluzivni zastupnik programa za šinska vozila i rashladne uređaje

KlimaShop

ovlašćeni distributer

Ekskluzivni zastupnik programa za šinska vozila i rashladne uređaje

 

KlimaShop doo

KlimaShop doo je preduzeće za trgovinu, usluge i posredovanje, koja u svom sastavu poseduje veleprodaju rezervnih delova za klima i rashladne uređaje, webasto sisteme i ostale rezervne delove za kočione sisteme i elektriku na teretnim i putničkim vozilima svih vrsta, kao i sopstveni servis.

KlimaShop je nastala iz potrebe da se na jednom mestu obezbede svi proizvodi renomiranih evropskih i svetskih proizvodjača po najpovoljnijim uslovima i mogućnostima, na taj način što se vrši direktan uvoz tj. posredovanje u prodaji između samog proizvođača i kupaca u našoj zemlji.

Iz ovih potreba i nastojanja smo ostvarili i odličnu saradnju sa renomiranim proizvođačima kao što su 'Webasto-Diavia', 'Eberspacher', 'Konvekta', 'Thermobus', 'Autosystem', 'Indel B' i drugi proizvođači.

Između ostalog radi se i na obezbeđivanju i svih proizvoda ostalih renomiranih proizvodjača a neophodnih za sisteme grejanja, hlađenja, elektrike...


U svakom slučaju, pozivamo vas da nas posetite i uverite se u asortiman i ponudu a koji su veliki garant da ćete se u svakom slučaju osećati zadovoljno i sigurno na putu.

 

O našoj profesionalnosti i posvećenosti svedoče mnogobrojne nagrade sa sajmova na kojima redovno učestvujemo.

Očekujemo vas!

 


Kadrovi

Kadrovi su ključan faktor za uspeh svakog preduzeća. Trudimo se da maksimalnim angažovanjem svakog zaposlenog u svom domenu uspešno ispratimo zahteve kupca i pružimo informacije iz segmenta prodaje, servisa ili ugradnje.
srVlasnik / DirektorGoran Bujak -Vlasnik /Direktor
 
   

Administracija / Komercijala / Magacin

srProdaja, nabavkaZoran srSekretaricaMaja srMagacioner / ServiserMilorad srServiser / Rad na terenuNebojša
* PRODAJA I NABAVKA
NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
* JAVNE NABAVKE
* FINANSIJE
* ADMINISTRACIJA
* MAGACIONER-SERVISER

Serviseri

srMontažer / ServiserDragan srMontažer / ServiserGabor srMontažer / ServiserMirko
Klima Shop DOO

POLITIKA KVALITETA

 

Rukovodstvo „KLIMA SHOP“ d.o.o. Begeč i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine i sistema menedžmenta zdravljem i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001. Na taj nacin rukovodstvo „KLIMA SHOP“ d.o.o. Begeč ostvaruje svoju misiju i viziju.

 

Naša politika i ciljevi su :

·         unapređenje usluga radi zadovoljavanja zahteva i potreba svojih klijenata

·         unapređenje poslovnih procesa kroz praćenje njihove efektivnosti

·         uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno

·         planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavršavanje zaposlenih

·         nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetno održavanje postojeće

·         razvoj integrisanog menadžment sistema (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima

·         identifikovanje svih aspekata životne sredine a posebnu pažnju usmeriti na značajne aspekte u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine

·         izgradnja svesti kod svih zaposlenih, isporučioca i podugovarača o uticajima na životnu sredinu i pravilnom postupanju sa opasnim materijama

·         prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu

·         obezbeđenje sistema merenja i praćenja i primene zakonske i druge regulative I zaštite na radu

·         štednja prirodnih resursa i energije

·         minimiziranje upotrebe štetnih materija i nastajanja štetnog otpada

·         preventivno delovanje u cilju sprečavanja ekoloških incidenata i organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava

·         stalno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite životne sredine.

·         razvoj i primena efektivnog sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i odgovarajućih standarda i praksi za smanjenje rizika povezanih sa poslovnim aktivnostima koje obavlja

·         obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i smanjenja na minimum svih potencijalnih rizika sa kojima se suočavaju zaposleni, preduzimači, posetioci i svi drugi koji mogu da budu izloženi uticaju aktivnosti koje organizacija obavlja

·         poštuje zakone i propise iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

·         preispitivanjem proklamovanih ciljeva i politike minimum jednom godisnje od strane rukovodstva da se  osigura kontrola nad sprovodjenjem

 

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal „KLIMA SHOP“ d.o.o. Begeč interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

 

Begeč, 01-04-2015.                                                                                                                                                                     Goran Bujak, direktor

Internet prezentacija v.3.0 Sadržaj © 2008 Sigmma. Sva prava zadržana.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2019, Prikazao: PowerCMS